Sääntömääräinen vuosikokous – uusi aika!

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään lauantaina 2.4.2016 klo 16.00 alkaen, avoin kaikille jäsenille. Sisältö:

  1. käsitellään toimintakertomus
  2. vahvistetaan tilinpäätös
  3. myönnetään tili- ja vastuuvapaus tilivelvollisille
  4. vahvistetaan toimintasuunnitelma
  5. vahvistetaan talousarvio
  6. valitaan toiminnantarkastaja
  7. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
  8. päätetään hallituksen esittämästä muutoksesta yhdistyksen sääntöihin (muutos: myös alle 15-vuotiaat voivat liittyä jäseniksi)
  9. muut jäsenten ennakkoon esille tuomat asiat

Mikäli haluat jäsenenä tuoda jonkin asian päätettäväksi vuosikokoukseen, ota yhteyttä vähintään kaksi viikkoa aiemmin osoitteeseen kuofi.ry@gmail.com.