Fantasiapelit lopettaa yhteistyön KuoFi ry:n kanssa

Kuopion Fantasiapelit ilmoitti tänään yhdistyksellemme lopettavansa yhteistyön KuoFi ry:n kanssa toistaiseksi. KuoFi ry:n jäsenedut on laajennettu koskemaan kaikkia Fantasiapelien asiakkaita. Henkilökunta ei kerro toiminnastamme siellä asiakkaille, eikä KuoFi ry:n infot ja mainokset siis saa vastaisuudessa näkyä Fantasiapeleillä. Toki kaikki harrastajat ovat edelleen Fantasiapeleille tervetulleita.

 

KuoFi ry joutuu lopettamaan siis myös lauantai-demotukset Fantasiapeleillä toistaiseksi, valitettavasti.

Asiasta tiedotetaan lisää, kun asiasta on keskusteltu Kuopion Fantasiapelien ja yhdistyksen hallituksen välillä alkuvuodesta.